Elektroonikaromude, akude ja patareide tagastamine

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ pöörame tähelepanu elektroonikaromude tagastamise võimalustele ja reeglitele.

Kuhu saab üle anda vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid (EES)?

Kui lähemast EE-seadmete kauplusest asub 10 km raadiuses spetsiaalne EES-jäätmete kogumispunkt, peab jäätmed sinna viima. Kui kogumispunkti ei ole, võib EES-jäätmed viia lähemasse EE-seadmeid müüvasse kauplusesse. Üle saab sellisel juhul anda müüdavate seadmetega sama liiki seade ka siis, kui ei osteta uut seadet.

Progear OÜ kauplusesse võib tuua sama liiki seadme, mida ettevõte müüb.

Patareid, akud, kemikaalid jt ohtlikud olmejäätmed

Patareid ja akud oleme kohustatud oma müügikohas tasuta tagasi võtma turustatava patarei või akuga sama liiki patareist või akust tekkinud jäätmed, sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku või mitte.

Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.

MTÜ EES-Ringlus on valmistanud ette vastava sisuga teavituslehe, mis on koostatud maakondade lõikes. Teavituslelt saab leida MTÜ EES-Ringluse kodulehelt, kus on loetletud elektroonikaromudude vastuvõtu punktid maakondade kaupa. Elektroonika romud saab kogumispunktidesse ära anda tasuta. Kõik kogumispunktides kokkukogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

Lisateavet leiate siit: https://eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja-patareid