E-poe müügitingimused

§1 Üldsätted

1.1 Progear OÜ, registrikoodiga 11329950, aadressiga Artelli 19, Tallinna linn, Harju maakond, 10621 (edaspidi: Progear) ja isik, kes vormistab Progear e-poes (www.progear.ee või www.progear.eu; edaspidi: E-pood) või mõne muu sidevahendi abil tellimuse (edaspidi: Ostja), sõlmivad käesolevaga lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi: Tingimused). Ostjaks võib olla füüsiline isik ehk tarbija, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega (VÕS §1 mõistes); kui ka juriidiline isik nagu seda on ettevõte või riigiasutus (TsÜS §24 mõistes), kes teeb tehinguid majandus või kutsetegevuse läbiviimiseks.

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.3 E-poes pakutavate kaupade tarneajad, hinnad ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata ja seetõttu ei oma E-poes pakutav juriidiliselt siduvat kohustust, vaid on juriidiliselt mitte siduv pakkumiste e-kataloog võimalikust tootevalikust. Kinnitades tellimuse E-poes või sidevahendi abil, võtab Ostja endale juriidiliselt siduva kohustuse välja valitud kaupade ostmiseks. E-poes esitatud Ostja tellimusele vastab E-pood automaatse e-kirjaga, mis kinnitab, et Ostja on tellimuse edukalt esitanud ja E-poe süsteem on tellimuse edukalt kätte saanud. Tehing jõustub alles ja ainult siis, kui Progear saadab eraldi e-kirja tellimuse kinnitusega, milles väljendatakse kavatsust Ostja tellimus täita.

1.4 Progear jätab endale õiguse Ostjaid valida ja õiguse tehingust loobumiseks, juhul kui saab selgeks, et mingil põhjusel ei ole võimalik tellimust täita. Sellistest erandlikest juhtudest teavitatakse Ostjat viivitamatult, ning igasugune võimalik ettemaks tagastatakse viivituseta, hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Täiendavad nõuded Progeari vastu, seoses tehingust loobumisega, on välistatud.

1.5 Progeari tegevusele ja müügilepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Eestis kehtivad seadused on avaldatud Riigi Teataja võrguväljaandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee

1.6 Juhend E-poes tellimuse vormistamiseks, kinnitamiseks ja tasumiseks:

 • Valige kaubad välja ning lisage need ostukorvi. Ostukorvi lisatud kaupade koguseid saate ostukorvis muuta.
 • Sisestage ostukorvis Ostja andmed ja valige meelepärane kaupade kättetoimetamise viis. Juhul kui soovite kaupasid kätte saada Ostja aadressist erinevale aadressile, sisestage soovitud tarneaadress eraldi.
 • Valige meelepärane makseviis.
 • Tutvuge E-poe müügitingimustega ja väljendage enda nõustumist ostukorvis ennem tellimuse kinnitamist.
 • Kinnitage oma tellimus, vajutades nupule „Kinnita tellimus ja maksa“ ning Teid suunatakse edasi Teie poolt valitud makseviisi lehele. Makseviisi lehel autentige ennast ja autoriseerige makse.
 • Peale edukat makse autoriseerimist vajutage nupule "TAGASI KAUPMEHE JUURDE". Teid suunatakse tagasi E-poodi, kus ilmub teade makse õnnestumisest ning E-pood saadab Teile emailiga teate tellimuse edukast esitamisest koos tellimuse andmetega.
 • Tellimus loetakse Ostja poolt esitatuks tasumisele kuuluva summa laekumisega Progeari arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Progear ei võta täitmisele tellimusi mille eest ei ole täielikult tasutud või järelmaksulepingut sõlmitud.

§2 Makseviisid

2.1 Tasudes Progear E-poes krediitkaardi või pangalingi kaudu, on Ostja turvalisus tagatud.

 • Pangalingiga tasumiseks klikkige ostukorvis tellimust vormistades selle panga logole kus omate arveldusarvet ja piisavalt vabasid vahendeid tellimuse eest tasumiseks. Teid suunatakse peale tellimuse vormistamist valitud panga internetipanka. Autentige ennast ja teile avaneb eeltäidetud maksekorraldus koos tasumisele kuuluva summaga. Kinnitage maksekorraldus.
 • Krediitkaardiga tasumiseks klikkige tellimust vormistades krediitkaardi logole millel omate piisavalt vahendeid tellimuse eest tasumiseks. Sisestage oma krediitkaardi andmed ja kinnitage maksekorraldus.
 • Pangaülekandega tasumiseks võtke ühendust e-kirja teel aadressil progear@progear.ee ja lisage juurde Ostja andmed ning muu oluline info, nagu näiteks tarne aadress jms.
 • Järelmaksuga tasumiseks tutvuge Progeari järelmaksu partnerite tingimustega:

 • Kinkekaardiga tasumiseks võtke ühendust e-kirja teel progear@progear.ee või telefonil +372 6728 280. Ostu eest saab tasuda mitme kinkekaardiga. Juhul kui kinkekaardil olev summa on väiksem, kui ostusumma, saab puuduva osa juurde maksta. Juhul kui kinkekaardi summa on suurem kui ostusumma, saab ülejäänud summat kasutada kuni kinkekaardi kehtivuse lõpuni.

§3 Kauba kättetoimetamine

3.1 Kaubad toimetatakse Ostjale kolmandast isikust veoteenuse osutajaga (edaspidi: Kauba vedaja). Soovi korral saab Ostja ise kaupadele Progeari müügisalongi või lattu järele tulla: avatud tööpäevadel kell 10:00 - 18:00 va. riigipühad, aadressil Artelli 19, 10621, Tallinn, Eesti.

3.2 Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti 1-2 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada 45 kalendripäeva jooksul.

3.3 Tarbijast Ostjale läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle kauba üleandmise hetkel, ka siis kui kauba üleandjaks on Kauba vedaja. Juriidilisest isikust Ostjale läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle kauba üleandmisel Kauba vedajale. Juhul kui kauba üleandmiseks ei kasutata Kauba vedajat, läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine loetakse toimunuks ka juhul, kui Ostja viivitab kauba vastuvõtmisega.

3.4 Kaupade kättetoimetamise teenushinnad kehtivad vastavalt hinnakirjale va. juhul kui Ostjale on vormistatud personaalne hinnapakkumine.

3.5 Kõik kauba kättetoimetamisega seotud hinnad on kuvatud eurodes, sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu ja kõiki rakendatavaid pakkimis- ja transpordi kulusid.

3.6 Tarbijast Ostjal palume, ilma juriidilise kohustuseta, kauba seisukorda kättetoimetamisel üksikasjalikult kontrollida ja transpordil kadunud kaubad või kaupadele tekkinud kahjustus Kauba vedajaga kirjalikult taasesitatavas vormis fikseerida. Juriidilisest isikust Ostja ja juriidilisest isikust Ostja volitatud isikul on kohustus kauba seisukorda kättetoimetamise hetkel üksikasjalikult kontrollida ja transpordil kadunud kaubad või kaupadele tekkinud kahjustused Kauba vedajaga kirjalikult taasesitatavas vormis fikseerida, ennem kaupade vastuvõtmise aktsepteerimist.

§4 Tarbija 14-päevane taganemisõigus

4.1 Tarbijast Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda sidevahendi abil sõlmitud tehingust (E-poe tellimus, e-kirjaga kinnitatud tellimus, telefoni teel kinnitatud tellimus, jne.) ja väljaspool Progear äriruume sõlmitud tehingust (tarbijast Ostja tellimused kohtumisel Progeariga väljaspool Progeari äriruume) 14 päeva jooksul.

4.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil tarbijast Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse tähtajast on kinnipeetud, kui tarbijast Ostja esitab taganemisavalduse ennem 14 päeva möödumist.

4.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb tarbijast Ostjal teavitada Progeari oma tehingust taganemise otsusest ühemõttelise kirjaliku avaldusega, esitades avalduse müügisalongis või e-kirja teel. Kõige mugavam viis tehingust taganemise avalduse esitamiseks on läbi Progeari veebilehe taganemisavalduse vormi (taganemisavalduse kasutamine ei ole kohustuslik).

 • Progear OÜ, (avatud tööpäevadel kell E - R: 10:00 - 18:00 va. riigipühad).
 • E-post: progear@progear.ee
 • Telefoni nr.: +372 6728 280
 • Tehingust taganemise avaldus: https://www.progear.ee/tehingust-taganemise-avaldus/ Käesolev taganemisõiguse kord ei kehti Ostja ja Progeari vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus viidatud korras.

4.4 Ostjal ei ole taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on sellise toote üleandmine, mis sisaldab unikaalset koodi audiosalvestise ja/või videosalvestise ja/või arvutitarkvara allalaadimise autoriseerimiseks ja/või juurdepääsu mõnele tasulisele veebikeskkonnale;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, pärast pakendi avamist. (näiteks kõrvasisesed kõrvaklapid, kõrvamonitorid jms);
 • Lepingute puhul, mille esemeks olev toode on valmistatud eritellimusel, arvestades Ostja isiklikke vajadusi ja/või valmistatud Ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
 • Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart kui sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

4.5 Lepingust taganemise tagajärjed:

 • Lepingust taganemisel tagastab Progear tarbijast Ostjale kõik viimaselt saadud lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb kõige soodsamast Progear pakutavast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Progear saab teada Ostja otsusest lepingust taganeda.
 • Progear teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida tarbijast Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui tarbijast Ostja on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne tagasimaksega teenustasusid ega muud kulu.
 • Tarbijast Ostja peab kauba Progearile tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14-päeva möödumisel päevast, mil tarbijast Ostja teatas Progeari lepingust taganemisest. Lepingu esemeks olev kaup tuleb Progearile tagastada originaalpakendis (pakend võib olla avamis tunnustega, kuid mitte rikutud ja sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab lepingu esemeks oleva kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist või tõendab, et on kauba eelnimetatud perioodi jooksul üle andnud Kauba vedajale. Juhul, kui tarbijast Ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse esitamise päevast ja ei tõenda, et kaup on üle antud Kauba vedajale, võib Progear taganemise avalduse rahuldamata jätta.

4.6 Progearil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Progear on lepingu esemeks oleva kauba oma valdusesse saanud või Ostja on esitanud Progearile tõendid, et kaup on üle antud Kauba vedajale, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.7 Tagastamisele kuuluva asja väärtuse vähenemise korral vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui Ostja on asja kasutanud muul viisil, kui on tarvis asja olemuse, omaduste ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu see on tavapäraselt võimalik müügisalongis. Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Progearil õigus tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on Progearil õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas. Progearil on õigus esitada Ostjale asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

§5 Pretensioonid, vastutus ja vaidluste lahendamine

5.1 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda:

 • Tarbijast Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudusega), esitada müüjale pretensioone 2 aasta jooksul (tarbija 2 aastane pretensiooni esitamise õigus) alates kauba üleandmise päevast, ka. kasutatud kaubale. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
 • Kui kaubale on müüja või tootja poolt lisaks seadusest tulenevale antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 • Juriidilisest isikust Ostjale kehtib müügigarantii 1 aasta, va. juhul kui tootja või maaletooja pakub pikemat müügigarantiid.

5.2 Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist Ostjale.

5.3 Hilisemate pretensioonide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostu tõendava dokumendi (arve, leping jne), mille abil on võimalik tõestada, et kaup on ostetud Progearist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Progear probleemi lahendamata jätta.

5.4 Puudusega toote korral on tarbijast Ostjal õigus nõuda toote tasuta parandamist. Juhul kui parandamise järgselt esineb sama puudus uuesti, on tarbijast Ostjal õigus nõuda toote asendamist või ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui Progear on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:

 • Progearil ei ole võimalik kaupa parandada või parandamine ebaõnnestub;
 • Progearil ei ole võimalik kaupa asendada;
 • Progear ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
 • kauba parandamise või asendamisega on tarbijast Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

5.5 Progear ei kõrvalda ilmnenud puuduseid tarbija 2 aastase pretensiooni esitamise õiguse ajal ega ka müügigarantii kehtimise ajal, kui puudused on muuhulgas põhjustatud:

 • valedest lisatarvikutest;
 • valest paigaldamisest;
 • seadmesse installeeritud tarkvara vigadest, mis on tingitud tarkvara ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest ostja poolt (sh viiruste poolt põhjustatud puudused);
 • normaalsest füüsilisest kulumisest tavalise kasutamise korral;
 • muudatustest originaal osades, kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
 • Ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest: muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • Ostja süül, ebamõistliku ekspluateerimise tulemusena või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

5.6 Progearist ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada:

5.7 Progear vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5.8 Pretensiooni esitamisel tuleb Progeari esindusse toimetada ka puudusega kaup.

5.9 Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest tarbijast Ostjale toote parandamisega või toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Progear (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Progear üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

5.10 Juhul kui pretensiooni esitamise hetkel on kauba üleandmisest tarbijast Ostjale möödunud rohkem kui kuus kuud ja toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja teostada ekspertiis, sõlmivad Progear ja tarbijast Ostja kokkuleppe ekspertiisi läbiviimiseks. Juhul kui ekspertiisi tulemusel selgub, et Progear ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest, tuleb Ostjal tasuda ekspertiisi tasu 36€ (sisaldab käibemaksu). Ekspertiisi tasu tuleb tasuda ka juhul kui tootel ei tuvastata ühtegi puudust ja toode vastab tootja tehnilistele nõuetele.

5.11 Juhul kui Ostja ei nõustu Progeari poolt teostatud ekspertiisi tulemusega, tuleb Ostjal tõestada, et puudus (lepingutingimustele mittevastavusega) või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel.

5.12 Kui tarbijast Ostja ja Progear ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on tarbijal võimalik pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://komisjon.ee/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbijast Ostja ja Progeari vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Veel võib tarbijast Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole internetiaadressil: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

§6 Isikuandmete töötlemine ja otseturustus

6.1 Progeari e-pood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale Kauba vedajale selleks, et kohale toimetada kaupa.

6.2 Progear saadab Ostjale turundusliku sisuga e-kirju üksnes juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel enda e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Progearile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.


Eelmised redaktsioonid:

 • E-poe müügitingimused kuni 18.12.2020: Lae PDF